การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรน

ในกลุ่มที่เลือกนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะ AEFI มีแนวโน้มที่จะมีอาการกำเริบน้อยลง: ร้อยละ 8 เทียบกับร้อยละ 17 ประเภทของวัคซีน อัตราการกำเริบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสำหรับวัคซีนประเภทต่างๆ อัตราการฉีดวัคซีนอีกครั้ง สำหรับเด็กที่มีอาการ AEFIs ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรน ก่อนการศึกษานี้มีข้อมูลที่จำกัด Continue reading การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรน